Embedded Software & Hardware


allpcb.com - World's Fastest PCB Manufacturing allpcb_logo
 Machine-To-Machine (M2M) Technology 
Rejestrator trasy pojazdu, monitoring pojazdów i lokalizacja GPS.
GPSGSM (wersja finalna)

GPSGSM (prototyp II),
eksperymentalnie podłączone USB (FT245) do odczytu i zapisu trasy z pamięci Flash.

GPSGSM (prototyp I)


Urządzenie służy do rejestracji trasy pojazdu oraz bieżącego monitoringu
i lokalizacji na podstawie danych z modułu GPS.


Trasa jest zapisywana punkt po punkcie w wewnętrznej pamięci.
Współrzędne każdego punktu są odczytywane z modułu GPS, który znajduje się wewnątrz urządzenia.
Zapisaną trasę w pamięci można następnie odczytać przez SMS'sa
lub transmisje modemową (CSD) ewentualnie przez kabel podpięty do portu szeregowego,
co jednak wymaga bezpośredniego kontaktu z urządzeniem w samochodzie.
Poza dostępem do zapisów w pamięci, które zawierają historie trasy pojazdu
istnieje możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnej pozycji oraz innych parametrów pojazdu.
Oprócz współrzędnych geograficznych w każdym punkcie zapisywna jest prędkość
oraz kierunek poruszania się (azymut) pojazdu.
Możliwa jest też kontrola i zapis do pamięci stanu kilku czujników,
którymi można np. kontrolować drzwi kabiny kierowcy i/lub przestrzeni ładunkowej.
Otwarcie drzwi może powodować zapis tego zdarzenia do pamięci jak i wysłanie SMS'a
z dokładnymi informacjami: data, godzina, współrzędne.

Wszystkie punkty trasy mogą zostać przedstawione na mapie,
która jest dostępna wraz z programem na PC'ta lub przez internet na WWW.

Urządzenie posiada szeroki zakres konfiguracji.
Można ustawić zapis punktów trasy co określony czas np. co 2 min
a odrębnie można skonfigurować zapis następujący
po przejechaniu określonego odcinka drogi np. co 500 m.
Zapis do pamięci podczas postoju może być całkowicie blokowany lub można ustawić
mniejszą jego częstotliwość.
Konfigurowalne są rownież wejścia. Można ustawić jakie zdarzenia i z którego wejścia mają powodować zapis do pamięci. Np. zamykanie i otwieranie drzwi przestrzeni ładunkowej.
Otwieranie drzwi może też powodować wysłanie SMS'sa do bazy co pozwala na informowanie o potencjalnej próbie kradzieży towaru jeśli taka sytuacja ma miejsce na trasie a nie w punkcie załadunku lub rozładunku.

Montaż takiego urządzenia dla firm posiadających flotę pojazdów
jest ogromnym ułatwieniem w logistyce.
W ciągu kilku/kilkunastu sekund można sprawdzić na mapie Polski lub Europy
gdzie znajduje się pojazd z dokładnością ok. 15 m.
Lokalizacja taka odbywa się na zasadzie wysłania SMS'sa do urządzenia w samochodzie
i analizie informacji zawartej w SMS'ie odesłanym z powrotem.
W SMS'ie tym znajduje się numer identyfikacyjny urządzenia, data, godzina, dokładna pozycja geograficzna, prędkośc, azymut oraz stan czujników.

Jeśli chcesz kupić gotowe urządzenie napisz do mnie a otrzymasz informacje i kontakt
do firmy zajmującej się produkcją urządzenia oraz sprzedażą całego systemu.

© 2003-2017 Andrzej Okrutny, Krakow POLSKA