Embedded Software & Hardware

embedded The Web
 Machine-To-Machine (M2M) Technology 
Monitoring GPS

Monitoring obiektów, stanu liczników, automatów do gier.
Zdalny pomiar wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych.

Przekaz danych:
- SMS
- transmisja modemowa (CSD)
- transmisja pakietowa (GPRS)

_Monitoring GPS_
Ericsson GM47,
Motorola G20,
Wavecom Q2406, Q2406B
© 2003-2017 Andrzej Okrutny, Krakow POLSKA